Kompanija ABDI IBRAHIM BH d.o.o. nam je donirala koncentrator kisika

Kompanija ABDI IBRAHIM BH d.o.o. nam je donirala koncentrator kisika

- July 1, 2020

Cijeneći napore koje naša Ustanova provodi u borbi protiv COVID-19 kompanija ABDI IBRAHIM BH d.o.o. nam je donirala jedan koncentrator kisika.

Uposlenici Ustanove koriste priliku da se zahvale kompaniji ABDI IBRAHIM na donaciji.