Održana stručna radionica o tretmanu tumora pluća (FOTO)

Održana stručna radionica o tretmanu tumora pluća (FOTO)

- October 30, 2021

Dana 29.10.2021. godine u prostorijama naše bolnice održana je stručna radionica o savremenom pristupu dijagnostici i tretmanu tumora pluća. Glavni predavač je bila doc.dr.sci.med. Jasmina Alidžanović, načelnica Klinike za onkologiju i radioterapiju UKC Tuzla koja je održala ptedavanje na temu nemikrocelularnih karcinoma. Svoj doprinos u radu stručne radionice dala je i naša uposlenica dr Samra Leko- Hadžalić, specijalizantica onkologije i radioterapije na temu mikrocelularnog karcinoma. Nakon predavanja razvila se strucna diskusija i razmjenjena su iskustva iz svakodnevne prakse. Zaključeno je da se zbog velike dinamike na polju dijagnostike i tretmana tumora pluća ovakve radionice održavaju barem dva puta godišnje. Na kraju se direktor Bolnice za plućne bolesti i TBC Travnik zahvalio svima na učešću, a posebno doc. dr.sci.med. Jasmini Alidžanović.