Javna ustanova Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik

Category: Vijesti

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na osnovu Odluke direktora Ustanove br. 398/22 od 30.06.2022. godine, objavljuje J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto „medicinska sestra/tehničar na odjelu“        5 izvršilaca Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Radno mjesto

Oglas za prijem u radni odnos

Oglas za prijem u radni odnos

JAVNA USTANOVA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU TRAVNIK ____________________________________________________________________________________ Ul. Bašbunar br. 5, 72270 Travnik; Telefoni: Centrala ++387 30 511-553;  Direktor 511-557;  Dežurni ljekar 511-554; Računovodstvo 511-556;  Pravna služba 513-948;  Fax 511-557;  WWW.jubpbt.com; E-mail: info@jubpbt.com;  Transakcijski račun kod UniCredit banke d.d. broj: 3389002207840484;  Identifikacijski broj: 4236028220004;  Djelatnost 86.10;  Poreski broj: 09000918;  Registar Kantonalnog suda

Zahvala naše pacijentice

Poštovani ,S velikim zadovoljstvom i jakim emocijama odlučila sam da nakon potpunog oporavka nakon teškog stanja uzrokovanog Sars-covid19 virusom prenesem svoj boravak u jednoj od najboljih ustanova na SBK kantonu , a to je JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik.Tokom zaraze virusom i nakon pokušaja liječenja u svome domu, sa jakim bolovima u

Zahvala naše pacijentice
Održano predavanje na temu prevencije tumora dojke

Održano predavanje na temu prevencije tumora dojke

Danas je u sali J.U. Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik održano predavanje na temu prevencije tumora dojke. Predavač je bila dugogodisnji saradnik naše ustanove Prim. dr. Aida Taterević- Šuko, onkolog sa dugogodišnjim iskustvom u liječenju tumora dojke i jedan od vodečih stručnjaka iz ove oblasti u BiH. Predavanju su prisustvovale učenice završnih razreda

Konkurs za izbor doktora medicine na specijalizaciju

Konkurs za izbor doktora medicine na specijalizaciju

JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na osnovu člana 154. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine FBiH br. 46/10 i 75/13), realizirajući akt Federalnog ministarstva zdravstva br. 02-33-7755/21 od 30.12.2021. godine o Planu potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika SBK/KSB za 2021. godinu, a prema obavještenju Ministra zdravstva i socijalne politike