Javna ustanova Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik

Tag Archives: Oglas

Oglas za prijem u radni odnos

Oglas za prijem u radni odnos

JAVNA USTANOVA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU TRAVNIK ____________________________________________________________________________________ Ul. Bašbunar br. 5, 72270 Travnik; Telefoni: Centrala ++387 30 511-553;  Direktor 511-557;  Dežurni ljekar 511-554; Računovodstvo 511-556;  Pravna služba 513-948;  Fax 511-557;  WWW.jubpbt.com; E-mail: info@jubpbt.com;  Transakcijski račun kod UniCredit banke d.d. broj: 3389002207840484;  Identifikacijski broj: 4236028220004;  Djelatnost 86.10;  Poreski broj: 09000918;  Registar Kantonalnog suda

Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, na osnovu Odluke vršioca dužnosti direktora Ustanove br. 276/20 od 28.05.2020. godine, objavljuje   J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme   magistar farmacije                                                                            1 izvršilac   Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.   Radno

Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme

JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik, na osnovu Odluke vršioca dužnosti direktora Ustanove br. 141/20 od 20.03.2020. godine, objavljuje   J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad   spremačica                                                                                                1 izvršilac   Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme