Kontinuiran napredak i izvanredan kolektiv: Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik je pozitivan primjer svima

Kontinuiran napredak i izvanredan kolektiv: Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik je pozitivan primjer svima

- October 11, 2019

Kako bi jedna zdravstvena ustanova bila prepoznata kao visokokvalitetna, potrebno je da posjeduje stručan kadar, moderne medicinske aparate i opremu, kao i zadovoljne pacijente. Upravo navedene faktore u svome radu objedinjuje Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik.

Snaga mladog, ali stručnog kolektiva jedan je od glavnih aduta ove ustanove. Neki odjeli su u potpunosti renovirani, neki novi su otvoreni, a Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik već planira nova unapređenja.

Agencija DAN