Kontakt brojevi za komunikaciju sa građanima

Kontakt brojevi za komunikaciju sa građanima

- April 3, 2020

Javna ustanova Bolnica za plućne boslesti i tuberkulozu Travnik osigurala je sljedeće brojeve na koje nas građani mogu kontaktirati:

+387 61 951 477– Prijemni odjel (sestra i dežurni ljekar), broj za 24 satnu komunikaciju

+387 30 511 554 – Soba dežurnog ljekara

+387 30 511 553 – Centrala (portiri)