Vrijedna donacija našoj Bolnici od kompanije ORMAN d.o.o.

Vrijedna donacija našoj Bolnici od kompanije ORMAN d.o.o.

- March 31, 2021

U ovo ružno vrijeme epidemije COVID 19 radnici JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik ulažu maksimalne napore u svom radu, u nastojanju da zaštite život i zdravlje pacijenata Bolnice, ali i svih drugih lica koja im pomoć zatraže.

Lijepo je vidjeti da u tome imaju podršku okoline koju je danas iskazala kompanija ORMAN d.o.o iz Kiseljaka i učinila jako vrijednu donaciju u vidu redukcionih ventila za kisik sa protokomijerima i ovlaživačima kisika koji su od izuzetne važnosti za liječenje oboljelih od COVID 19.

Radnici JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik na čelu sa direktorom se zahvaljuju na ovoj donaciji i žele svako dobro radnicima i menadžmentu kompanije ORMAN d.o.o