Javna ustanova Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik

Tag Archives: konkurs

Konkurs za izbor doktora medicine na specijalizaciju

Konkurs za izbor doktora medicine na specijalizaciju

JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na osnovu člana 154. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine FBiH br. 46/10 i 75/13), realizirajući akt Federalnog ministarstva zdravstva br. 02-33-7755/21 od 30.12.2021. godine o Planu potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika SBK/KSB za 2021. godinu, a prema obavještenju Ministra zdravstva i socijalne politike